Okul

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

Nüfus belirli bir alan içerisinde olan insan topluluğunun sayısıdır. Ülkemizde nüfus sayımlarından sorumlu Türkiye İstatistik Kurumu’dur. İlk olarak ülkemizde yapılan sayım 1927, ikincisi 1935 yılında yapılarak gerçekleşmiştir. 1990 yılına kadar düzenli olarak her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından sonra her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılmak üzere karar alınmıştır.

Ülkemizde nüfusun dağılışını göz önünde bulundurduğumuz zaman fiziki ve beşeri faktörlerin etkisinin yoğun olduğunu görmekteyiz. Kişilerin sosyal ve ekonomik hayatlarında iyileştirmeye gitmek istemesiyle bazı bölgelerde nüfus kaybı verirken diğerleri nüfus bakımından yoğunlaşmaya devam etmektedir.

Fiziki Faktörler
İklim: Soğuk ve sert geçen kış aylarından dolayı etkisini göstermektedir. Ilıman ve denize kıyı bölgelerde kışın etkisi fazla göstermediğinden dolayı göç olayı gerçekleşir.

Yer Şekilleri: Engebeli alanlar seyrek nüfusa sahiptir. Doğu Anadolu, Menteşe yöresi gibi yerlerde nüfus çok seyrektir.

Toprak Özellikleri: Verimli topraklarda yapılan tarım nüfusun artışını sağlamaktadır. Buralar Çukurova, Gediz, Büyük Menderes nüfus bakımında oldukça kalabalık yerlerdir.

Beşeri Faktörler
Sanayileşme: Gelişen dünya üretimi arttırarak fabrika ve sanayi bölgeleri kurmaktadır. Yeni iş alanlarının yaratılması seyrek ve ekonomisi gelişmemiş bölgelerden göç almaktadır.

Tarım: İnsanların geçimlerini sağlamak, üretmek için kullandıkları yerlerde nüfus oranı fazladır.

Yeraltı Kaynakları: Madenlerin kullanılarak elde edilen değerli taşlar sayesinde iş imkanı yaratılıp bölgelerin nüfuslarında artış sağlanmıştır. Zonguldak, Soma, Elbistan madenleri ile örnektir.

Turizm: Yabancı ülkelerden turist olarak gelen kişilerin sıcak para getirerek yeni alternatif iş alanları yaratılmasını sağlamasından göç alarak nüfusta artış sağlanmıştır.

Ulaşım: Kışın ve ihtiyaç durumunda ulaşımın kolay olduğu bölgelerde nüfus yoğunluğu daha fazladır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu