Sorular Cevaplar

Orta Asya Nerede

Türklerin ilk ana vatanı olan Orta Asya, doğuda Kingan Dağları’ndan, batıda Hazar Denizi’ne, güneyde, Himalaya Dağları’ndan, kuzey’de Sibirya’ya kadar uzanan, geniş bozkırlar, büyük çöller, nehirler ve dağlarla kaplı çok geniş bir coğrafyaya verilen isimdir.

Karasal bir iklime sahip olan Orta Asya’da Türkler çoğunlukla ticaret yaparak ve hayvancılıkla uğraşmış ve göçebe bir yaşam biçimini tercih etmişlerdir. Türkler ilk kez bu bölgede tarih sahnesine çıkmışlar ve bilinen ilk Türk devleti olan Büyük Hun İmparatorluğu’nu kurmuşlardır. Zamanla yıkılan devletlerinin yerine Göktürk Devleti, Kutluk Devleti, Uygur Devleti gibi farklı Türk devletleri kuruldu. Ancak nüfusun gittikçe artması, havyan sürülerine yeni otlaklar bulma ihtiyacı, hastalık ve kıtlıklar, Türk boyları arasındaki çekişmeler, Çin’in baskısı, yeni yurt edinme özlemi gibi birçok nedenden dolayı, Türklerin büyük bir çoğunluğu bu bölgeden ayrılmış, dünyanın farklı noktalarına göç ederek farklı devletler kurmuşlardır. Bu göçler sonucunda, dünya tarihine yön veren kavimler göçü yaşanmıştır.

Günümüzde Orta Asya bölgesinde bulunan devletler Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Moğolistan, Afganistan, Rusya ve Çin bulunmaktadır. Bu bölgeler petrol, doğalgaz, altın, uranyum madenleri bakımından oldukça zengin yer altı kaynaklarına ev sahipliği yapmaktadır.

orta asya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu