Okul

Osmanlı Devletinin Gelir Kaynakları

Osmanlı devleti asırlar boyunca kıtalara hükmetmiştir. Ekonomik, siyasi, askeri alanlarda büyük başarılar elde ederek cihan imparatoru haline gelmiştir. Devlet ve halk ilişkisi ekonomik alanda oldukça yakındı. Devletin sunduğu imkanlar doğrultusunda halk ticaretini arttırarak yüksek gelir elde etmekteydi. Alınan vergiler, işlenen topraklar ülkenin askeri ihtiyaçlarını büyük oranda karşılamaktaydı. Osmanlı devletinde eşitlik esasları doğrultusunda vergiler toplanırdı. Bulunduğu konum bakımından ticaret hızla gelişmiştir. Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde kral yolu, baharat yolu ve ipek yolu önemliydi. Ekonomik olmanın yanı sıra kültürel etkileşim sağlamıştır. Osmanlı devletinin önemli gelir kaynağı ticaret yollarından sağlanmaktaydı. Uzak doğudan Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur.

Tarım
Ülke toprakları verimli olmasıyla birlikte tarımcılığa büyük önem verilmiştir. Coğrafi özelliklere bakıldığında verimli topraklara hakim olunmaktadır. İpek, baharat ve kral yoluyla birlikte başka ülkelerle ticaret yapılmıştır. Tarım alanında topraklar devlet adamlarına maaş, halka ise vergi alınmak üzere verilmekteydi. Halk aldığı topraklar karşılığında devlet için asker yetiştirirdi.

Sanayi
Osmanlı üretim alanında bakır, demir, gümüş ve altın işlemeciliği yapmıştır. Maden kaynakları kiralanarak kullanıma açılıyordu. Yabancı yatırımcılara da olanak sağlanıyordu. Sanayi alanın üretimler yapılmaya başlanmıştır. Becerikli zanaatkarların el sanatlarında ürettikleri diğer ülkelere satılmaktaydı.

Hayvancılık
Yaşamları boyunca Türkler göçebe hayat sürdürerek hayvancılık yapmıştır. Göçebe yarı göçebe vergilendirme sistemiyle hayvancılıktan vergi alınırdı. Türk tarihinde atların önemli yeri olduğundan önem verilirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu