Sorular Cevaplar

Peygamberimiz İnsanlara Hangi Konularda Uyarılar Yapmıştır

Peygamberler yaşamları boyunca kendi kavimlerine yol göstermiş, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmiştir. Peygamberler kendilerine verilen görev dışına çıkmadan değiştirmeden yerine getirmişlerdir. Allah’tan başka hiç kimseyi ilah edinmemeye, tek ilahın Allah olduğunu anlatmışlardır.

Hz. İbrahim döneminde insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmış, ibadet etmişlerdir. Allah, insanların putlardan uzaklaşmasını istemiştir. Yerin ve göğün tek yaratıcısı olanın Allah olduğunu göstermiştir. Yalan, cinayet, hırsızlık, sarhoşluk, kul hakkı, kötü davranışlardan sakınmasını istemiştir. İnsanlar doğru ve güzel işlere yönelerek insanlara yardım edip yol göstermesini istemiştir.

Kur’an-ı Kerim’de yazanlara bağlı kalmalarını istemiştir. Peygamberler uyarı görevini yerine getirirken kendi hayatlarından kesitler anlatmışlardır. Yaşadıkları ve yaşanmışlıklar ile insanları uyarmışlardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed insanları uyarken hiçbir baskı ve zoraki davranmamıştır. Yunus suresinin 99. ayetinde bu konu “Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın?” Onun görevi, mesajı duyurarak insanları uyarmaktır. Başka bir ayette onun hesap görücü değil, uyarıcı görevine şöyle işaret edilmiştir: “…Sana düşen, sadece duyurmaktır (tebliğ etmektir). Hesap görmek ise bize aittir.” alarak anlatılmıştır.

Hz. Muhammed, İslam dinini yayarken görevini hakkıyla ve doğru olarak yerine getirmiştir. Peygamberlik ile ilgili en önemi özellikler Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılmıştır. “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle onun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu