Okul

Sanayi Coğrafyası Nedir

Sanayi devrimi ile birlikte, sanayinin kurulduğu ve geliştiği bölgelerin dağılımını gösteren ve özetleyen haritalandırmadır. Sanayinin başlamasından bu yana birçok bölgeye ulaşmış ve seri üretimin oradaki insanların tüketim ihtiyacını karşılamıştır. 1830’dan başlayıp raylı taşıtlardan, otomobillerden ve bu makineleşmeyi deniz taşıtlarında da uygulanmıştır. Ağır sanayi ve makine parçalarını üretmek için ağır sanayi dediğimiz, metaller eritilerek kalıplara dökülmesiyle elde edilir.

Sanayinin gelişmesi için bu hammadde ihtiyaçların karşılanması gerekir ilk önce. Bu da tabii ki kömür, demir gibi maddelerin daha önce bilinmeyen ve keşfedilmemiş maddeler yerinde kullanıldığı için bu maddelerin bol ve kaliteli olarak çıkaran Batı Avrupa ülkeleri ve İngiltere buharlı makinelerin icadıyla bu alana yöneldi. Kolay taşıma ve ulaşım sağlamada kullanılan buharlı makineler zaman içinde birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Sanayi geliştikçe daha pratik olarak makineleri tarımda ve hammaddeyi ürüne dönüştürmeyi hedefleyen fabrikalar kurdu.

Ulaşımı ve üretimi sağlayan bu makinelerin, hammaddeye yakınlık ve ya ulaşım olarak kolaylık sağlayacağı bölgelere dağıldı. Böylece sanayi bölgeleri oluşmaya başladı. Günümüzde sanayi bölgelerin çoğu İngiltere, Fransa, ABD, Çin, Rusya, Japonya, İtalya’da bulunmaktadır. Sanayi Coğrafyasına bakıldığında gelişmiş ülkelerdeki sanayi yoğunluğu göze çarpmaktadır.
Sanayi Coğrafyası ayrıca sanayi bölgelerin hangi kollara ayrıldığını ve hangi sanayi türünde, ne yoğunlukta, neyi ürettiğini belirtir. Örn: Almanya araba üretiminde önde gelirken, İngiltere ve ABD uçak ve silah yapımında önde gelir. Çin daha çok oyuncak, elektronik eşya üreten bir sanayi bölgesidir.

Son yıllarda karlarını düşünen bazı şirketler ucuz iş gücü ve hammaddeye yakınlık derecesi yüksek ülkelere fabrikalar kurmaya başladılar. Fakat ne olursa olsun gelişmiş ülkelerdeki sürekli son teknoloji tüketim isteği ekonomik ölçüde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde oranla sanayi coğrafyasında çok daha az yeri vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu