Okul

Söz Sanatları Nedir

Söz sanatları, ifadeye zenginlik katmak ve ifadenin gücünü daha etkili hale getirmek için söz oyunlarına denir. Söz sanatlarında ifade zenginliği katmak için başvurulan yöntemlerden biridir. Anlamsa ve biçimsel olarak cümlelere zenginlik kazandırır.

Söz Sanatları Nelerdir Cümle Örnekleri

Teşbih (Benzetme)
Bir olay, duruma, nesneye benzetilerek sözün anlamı kuvvetlendirilir.
Örnek: Tadı en çok elmaya benziyor.

İstiare (Eğretileme)
Benzeyen benzetilenler için yapılan benzetmelerdir.

Mecaz-ı Mürsel
Benzetme olmaksızın sözün başka yerde kullanılmasıdır.
Örnek: Sobayı yaktım. (Sobanın içindekileri yakmaktan bahsediyor)

Kinaye
Hem gerçek hem mecaz anlama kullanmaktır.
Örnek: Göğsün gererek karşıma dikildi. (Gerçek)
Göğsünü gererek dağ gibi karşımda durdu. (Mecaz)

Mübalağa (Abartma)
Sözün abartılarak söylenmesidir.
Örnek: Tatile gideceğini duyunca, ağzı kulaklarına vardı.

Tezat (Karşıtlık)
İki karşıt düşünceyi bir arada söylemektir.
Örnek: Gülerken ağlayan adamlarda gördüm.
Ne sevdalar var, kuruyup yeşeren.

Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)
Bir olayı olduğu sebepten dolayı değil, daha güzel sebeplerle ifade etmek.
Örnek: Sen yokken yağmurlar yağmaz oldu.
Sen geldin ya kışım yaza döndü.

Telmih (Hatırlatma)
Herkes tarafından bilinen olay, inanç, hikaye, kişiyi hatırlatma sanatıdır.
Örnek: Atatürk, 10 Kasım’da vefat etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu