Okul

Tarımda Kullanılan Teknolojik Aletler

Gelişen teknoloji beraberinde ihtiyaç duyulan alanlarda teknolojik gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Tarım alanında kullanılan araçlar geçmişten günümüze oldukça gelişmiştir. İnsanlar artık teknolojik ürünlerden yararlanarak tarım alanında geliştirmiştir. Ülkemizin ekolojik olarak avantajlı durumda olmasıyla tarım teknolojileri sayesinde üretim kalitesi arttırılabilir.

Verimin, üretimin arttırılması için gelişmiş teknolojik aletler gereklidir. Üretilen ürünler dahi yeri geldiği zaman kalite göstererek performans alınabilir.

Eskiden kullanılan araçlar ile topraktan az verim alınırdı. Üretim az miktarda yapıldığı gibi daha maliyetli olurdu. Günümüzde teknolojik ürünlerden yararlanarak daha fazla verim alınmaktadır. Araziler genişleyerek daha az insan gücüne ihtiyaç duyulup tarımcılık yapılır olmuştur. İnsan hayatına kolaylık getirdiği gibi dünyadaki açlığıda karşılamaktadır.

Tarımda kullanılan teknolojik araçlar

Traktör
Biçerdöver
Çapa makinesi
Ekim makinesi
Harman makinesi
Kültüvatör
Orak makinesi
Ot balya makinesi
Ot silaj makinesi
Pamuk toplama makinesi
Paletleme makinesi
Rotavatör
Römork
Saman atma makinesi
Sulama makinesi
Su pompası
Süt sağma makinesi
Toprak havalandırma makinesi
Yem ezme makinesi
Yem karma makinesi
Üfleme toplama makinesi
Pulluk
Püskürtme makinesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu