Okul

Türkçeye Giren Yabancı Kelimelerin Karşılıkları

Dilimize yabancı dillerden giren kelimelerin Türkçe karşılıkları. Atatürk’ün Türkçe diline önem verdiği ve söylediği sözleri benimsememiz gerekmektedir. Anlamı olmayan kelimelerin dilimize girmesi geçmişimizin yok olmasına neden olmaktadır.

Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. (1928) Mustafa Kemal Atatürk.

absürd nedir = saçma
adisyon nedir = hesap
aircondition nedir = havalandırma aracı
agresif nedir = sinirli
aksiyon nedir = eylem
aktif nedir = etkin
aktivite nedir = etkinlik, faaliyet
ambulans nedir = cankurtaran
anons nedir = duyuru
angaje nedir = dolu
artist nedir = sanatçı
asist nedir = yardım (asist etmek = yardım etmek)

doğru türkçe
türkçe konuşalım

background nedir = alt yapı, arka plan
badygard nedir (bodyguard) = koruma
bestseller nedir = çok satar
bilboard nedir = duyuru tahtası, duyuru panosu
branş nedir = dal, alan
brifing nedir = bilgilendirme (brifing almak = bilgi almak, brifing vermek = bilgi vermek, bilgilendirmek)
catering nedir = ikram
center nedir = merkez
check etmek nedir = denetlemek, yoklamak
contekst nedir = bağlam
corner nedir = köşe

türkçe
doğru türkçe

damping nedir = indirim
deadline nedir = süre sonu
deep freez nedir = derin dondurucu
defans nedir = savunma
dejenere nedir = bozulmuş
dejenerasyon nedir = bozulma
deklarasyon nedir = bildiri
departman nedir = bölüm
depresyon nedir = bunalım, çöküntü
detay nedir = ayrıntı
dizayn nedir = tasarım ( dizayn etmek = tasarlamak, düzenlemek)
dizaynır nedir = tasarımcı
doküman nedir = belge
efor nedir = çaba
ekarte etmek nedir = elemek
ekipman nedir = donanım
ekonomik class nedir = hesaplı sınıf
eksper nedir = uzman
ekstre nedir = hesap özeti
e-mail nedir = e-posta (elektronik posta), elmek (elektronik mektup)
empoze etmek nedir = dayatmak
enformasyon nedir = danışma
entegrasyon nedir = uyum
enteresan nedir = ilginç
faks nedir = belgegeçer
faul nedir = yanlış, hata
fastfood nedir = ayaküstü
festival nedir = şenlik
filtre nedir = süzgeç
final nedir = sonuç
finiş nedir = bitiş, varış
first class nedir = birinci sınıf
fitness nedir = sağlıklı yaşam
flaş nedir = çarpıcı
format nedir = biçim
full nedir = dolu, tam
full time nedir = tam zamanlı
global nedir = küresel
hit nedir = gözde
illegal nedir = yasadışı
imaj nedir = görüntü
indeks nedir = dizin
inisiyatif nedir = üstünlük, öncelik
izolasyon nedir = yalıtım
jenerasyon nedir = kuşak, nesil
jogging nedir = koşu
kampus nedir = yerleşke
kaos nedir = karışıklık
karambol nedir = karmaşa
koç nedir (coach) = çalıştırıcı
komünikasyon nedir = iletişim
komisyon nedir = kurul
konfirmasyon nedir = doğrulama
kongre nedir = kurultay
konsantrasyon nedir = yoğunlaşma
konsept nedir = kavram
kontrast nedir = karşıt
kreasyon nedir = yaratım
kreatör nedir = yaratıcı
kriter nedir = ölçüt
lanse etmek nedir = öne sürmek, sunmak
legal nedir = yasal
life style nedir = yaşam biçimi
likit nedir = akışkan, sıvı
literatür nedir = yazın, edebiyat
maç nedir = karşılaşma
makro nedir = geniş
maksimum nedir = en çok
marj nedir = pay
marjinal nedir = sıradışı
mega nedir = büyük, dev, muazzam
metot nedir = yöntem
metropol nedir = anakent
motivasyon nedir = isteklendirme, güdüleme
minimum nedir = en az
natürel nedir = doğal
network nedir = bilişim ağı
no-frost nedir = karlanmaz
nominal nedir = saymaca
non-stop nedir = durmaksızın, duraksız
nostalji nedir = geçmişe özlem
objektif nedir = nesnel
ordövr nedir = ön yemek
over night nedir = gecelik
panorama nedir = görünüm
paradoks nedir = çelişki
parametre nedir = değişken
partner nedir = eş
part time nedir = yarı zamanlı
pasif nedir = edilgen
patent nedir = buluş
periyot nedir = dönem
periyodik nedir = süreli
perspektif nedir = bakış (görüş) açısı
platform nedir = alan
polemik nedir = tartışma
popüler nedir = sevilen, tutulan, beğenilen
pozisyon nedir = durum
pres nedir = baskı (pres yapmak = baskı yapmak, bastırmak)
prezantabl nedir = hoş görünümlü, gösterişli, seçkin
prezantasyon nedir = sunuş
prime time nedir = çok izlenen saatler(televizyon programlarında)
prodüksiyon nedir = yapım
prodüktör nedir = yapımcı
profil nedir = (yan) görünüş
promosyon nedir = tanıtım
prosedür nedir = izlek
proses nedir = süreç
protokol nedir = 1. Tören düzeni 2. Sözleşme
prototip nedir = ilk örnek
provokasyon nedir = kışkırtma
provokatör nedir = kışkırtıcı
prömiyer nedir = ilk gösteri
radikal nedir = kökten
reel nedir = gerçek
realite nedir = gerçeklik
refüj nedir = orta kaldırım
rehabilitasyon nedir = iyileştirme
resepsiyon nedir = kabul töreni
restorasyon nedir = onarım
revizyon nedir = düzeltme, yenilenme
rölanti nedir = yavaşlatma, askıya alma, ağırlaşltıma (rölantiye almak = yavaşlatmak)
sabotaj nedir = baltalama
seksiyon nedir = bölüm
sempatik nedir = canayakın
sezon nedir = mevsim
shop nedir = dükkân
shopping center nedir = alışveriş merkezi
show nedir = gösteri
show room nedir = gösteri yeri, sergi, gösteri merkezi
spiker nedir = sunucu
spesiyal nedir = özel
sponsor nedir = destekçi, destekleyici (sponsorluk yapmak = desteklemek)
spontane nedir = doğaçlama
star nedir = yıldız
subjektif nedir = öznel
teyp nedir = kasetçalar
timing nedir = zamanlama
trend nedir = eğilim

9 Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu