Okul

Ulusal Kültür Özellikleri Nelerdir

Milli kültürün tanımı; Tarihsel süreç içerisinde uzun süre birlikte yaşayan insan topluluklarının millet olma sürecinde oluşur. İnsan topluluğuna millet olma bilincini kazandıran. Diğer milletlerle arasındaki farkları belirleyen ve milletler arası medeniyet ve uygarlık yarışını hızlandıran olgudur.

Milletlerin kültürlerinin oluşumuna etki eden unsurları şu şekilde sıralayabiliriz.

– Ortak dil; diğer bütün milli- kültürel ögelerin nesiller arası aktarımını ve devamlılığını sağlaması açısından büyük önem taşır.

– Ortak tarih; Ortak acıları ve sevinçleri birlikte yaşayan insan toplulukları süreç içerisinde milli bilinç geliştirme konusunda büyük adımlar atacaktır.

– Ortak vatan; Bir milletin üzerinde bağımsız olarak yaşadığı (bazen çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış) coğrafyaya verilen isimdir. Millet kültürünün oluşması, geliştirilmesi ve aktarılmasında en önemli ögelerden birisidir. Tarihsel süreç içerisinde yok olup giden milletleri düşündüğümüzde temel sebep olarak karşımıza çıkan; Bağımsız olarak yaşadıkları vatanın ellerinden gitmesi, sonraki süreçte o milletin kültürünün asimile (hâkim kültürün içinde eritilerek) edilerek yok olmasıdır.

– İdeal(ülkü) birliği; millî kültürün gelişip yayılabilmesi ve hâkim kültürler arasında yerine alabilmesi kültürü yaratan, yaşatan ve aktaran milletin ortak hedeflere sahip olmasıyla mümkündür. Milletin farklı hedeflere yönlenerek bölünmesi, milletin fiziksel olarak zayıflamasına yol açtığı gibi kültürel anlamda da hâkim kültür vasfını kaybetmesine sebep olmaktadır.
Bir milletin ahlak anlayışı, sanata bakışı, edebiyatı, estetik anlayışı ait olduğu milleti en doğru şekilde tanımlar.

Milletlerin kültürlerin oluşumunu etkileyen dış etkenler nelerdir?

– Bu sorunun birçok farklı cevabı olduğu düşünülebilir. Toplumun yerleşik ya da göçebe yapısı kültürü daha yeknesak yâda renkli hale getirir.

– Anadolu Türk kültüründen örnek verelim.

– Türk topluluklarının Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan göç; Milli kültürün Çin, Arap, Acem, Bizans kültürlerinden hatta antik Yunan felsefesinden aldığı etkilerle bezenmiştir.

– Mesela antik Yunandaki ”Fisagorcu”ların dört sayısına yükledikleri mükemmellik anlamının, -Türkçede ”dört dörtlük” deyimine dönüşmesi gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu