Sorular Cevaplar

Venn Şemasını Kim Bulmuştur

Venn şemasını adını kendisini bulan kişiden almıştır John Venn. 1880 yıllarda John Venn tarafından keşfedimiştir. Genelde ad olarak Venn İdagramı olarak biliniyor.

Venn şeması birbiri ile keşisen şemalardan birisidir alt küme şeması olarakta bilinir. Elemanlar kümeler içersinde yer alır aynı olayı, durumu ve sonucu bildiren şemalar birbirleri ile kesişirler.

Venn Şeması Nedir
En temel küme gösterim şekillerinden olan Venn Şeması, kümeyi oluşturan elemanların, kümeyi gösteren elipsi andıran kapalı bir eğri içinde, başlarına nokta konularak,  gösterilmesi esasına dayanmaktadır. Genellikle matematik derslerinin ilk ünitelerinde karşımıza çıkmaktadır. En çok kullanılan küme listeleme tekniklerindendir. Venn Diagramı olarak da bilinmektedir. A, B, C gibi isimler verilen kümeler, elips şeklinde çizilmekte ve bu kümelerin içine, o kümeye dahil olan elemanlar başlarına nokta konularak yazılmaktadır. Venn Şeması’na bakarak, o kümeye ait elemanları, eleman sayılarını öğrenebiliriz. Ayrıca iki veya daha fazla kümenin hangi elemanlarının ortak olduğu (keşişme özelliği), hangi elemanlarının farklı olduğu da görülebilmektedir. İki veya daha fazlanın sahip oldukları eleman sayısı da hesaplanabilir. Buna da birleşim özelliği denilmektedir. Venn Şeması’nda, elemanı olmayan küreyi boş bir elips çizerek gösteririz. Buna boş küme denmektedir.

Venn Şemasını Kim Buldu?
1880 yılında “John Venn” tarafından bulunmuştur. Kurucusunun ismini almıştır. 1834 yılında doğan John Venn, 1923 yılında hayata gözlerini yummuştur. Venn Şeması’nı bularak temel matematiğe büyük katkıları olan, Britanya’lı mantıkçı ve filozoftur. Venn Şeması bugün, olasılık,  mantık, istatistik ve bilgisayar bilimleri ve kümeler kuramı gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

venn şeması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu