Okul

1921 Yılından Bu Yana Kullanılan Anayasalar Nelerdir

Cumhuriyetin kuruluşu ve demokrasinin gelişi Atatürk ile olmuştur. Zamanla yapılan siyasi ve askeri müdahaleler sonucunda Anayasa değişikliği yapılarak uygulanmaya başlanmıştır.

1921 Anayasası
Türk tarihinde ilk anayasa Cumhuriyetin ilanından önce ve Kurtuluş Savaşı döneminde yapılandır. Dönemin zorluklarına yönelik anayasa yeterince detaylı hazırlanmamış olup milli egemenliği kabul etmiştir. İlk ve yumuşak olarak tabir edilen anayasadır. Meclis hükümeti tarafından kabul edilip uygulanmaya başlamıştır.

1924 Anayasası
Cumhuriyet döneminde yapılan ve uygulamaya koyulan anayasadır. Atatürk’ün ilkeleri de kabul edilerek yapılmış anayasadır. 36 yıl boyunca uygulandı.

1961 Anayasası
Askeri darbe sonucunda ülke kontrolü ele geçirilerek yapılan anayasadır. Halk tarafından kabul ettirilip insan hak ve hürriyetlerini sıkı şekilde korumuştur. Özgürlükçü anayasa olarak görülüp ABD anayasasına benzerlikleri vardır. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenerek yasama, yürütme ve yargı organlarını birbirlerinden ayırmıştır. 21 yıl boyunca uygulandı.

1982 Anayasası
Askeri darbe yapılması sonucunda tekrar değiştirilmiştir. Bugün kullanılan anayasa 1961 yılının anayasasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu