Okul

3 Mart 1924 İnkılapları

3 Mart 1924 tarihinde dört kanun çıkartılarak laikliğe yönelik çalışmalar yapılmıştır. Dönemin gelişmeleri ağırlıklı olarak Osmanlı döneminden kalan saltanata ait kalıntıların ortadan kaldırılması olmuştur. Laiklik adına yeni temeller atıldı. Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit’e verilmişti. Kendisinden istenilenleri yerine getirmedi. Cumhuriyet için iki devlet başkanı, halifelik makamının üstün görülmesi ve halifeyi kışkırtarak yönetimde tek söz sahibi olmasına yönelik etkilerde bulunuldu.

3 Mart 1924’de yapılan inkılaplar
Halifelik kaldırıldı; Laiklik adına yeni düzene geçiş yapıldı, rejim tartışları ortadan kaldırıldı, halifelik kavgaları sona erdi, Osmanlı hanedanı sınır dışı edildi, Türkiye Cumhuriyeti tam olarak yönetimde söz hakkına sahip oldu.

Şerriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması; Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı kaldırılarak yerine Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Erkanı Harbiye Reisliği kaldırıldı; Harp Bakanlığı kaldırılıp yerine Genel Kurmay Başkanlığı kurularak siyaset ve asker işleri birbirlerinden ayrılmış oldu.

Tevhid-i Tetrisat kanunu; Eğitimin laikleşmesine yönelik Eğitim Öğretim birleştirilerek Maarif Bakanlığına bağlandı.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu