Okul

Adaletin Gerçekleşmesini Engelleyen Unsurlar Nelerdir

Adalet, her toplumun ihtiyaç duyduğu en önemli unsurdur. İnsanlar hakkını arayarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olmaktadır. Bu nedenle insanlar hukuki olarak adil şekilde kanunlar tarafından yönetilir. Adaletsizlik olduğu durumunda mahkemeler görevli olup haklı ve haksızı birbirinden ayırmaktadır. Adaletin sağladığı toplumlarda zulüm görülmez, haksızlıklar yaşanmaz, hukukun üstünlüğü kabul edilir. Adil şekilde yönetilen bir ülkede gelişme yaşanır. İnsanlar arasında ayrım yapılmaksızın herkesin eşit şekilde yaşamasına olanak sağlar. Muhakeme vazifesi mahkemenin elinde olmaktadır.

Adaletin herkes için gerekli olduğundan adaletsizlik toplumsal düzene zarar verir. Kararlar alırken adil olmak gerekir, başkalarının etkisinde kalarak adil olmaktan vazgeçersek eğer hak aranmaz. Adalet halkın istediğini doğru şekilde vermesi gerekmektedir. Geç kalan adaletin adalet olmayacağı gibi kesin ve doğru çözümlerle ulaşılması gereklidir. Kötü niyetli ve kötü insanların sebep olduğu haksızlıklarında önüne geçilmeli. Adalet kendini her yerde tecelli ederek varlığını göstermeli.

Adaletin gerçekleşmesini engelleyen unsurlar şunlar:

* Yalan söylemek

* İftira atmak.

* Yalandan yeminli ifade etmek.

* Rüşvet vermek.

* Delilleri değiştirmek.

* Adam kayırmak.

* Kanunsuzluk yapmak.

* Çıkarları doğrultusunda hareket etmek.

* Maddi gelir karşılığında dosyalarda değişiklik yapmak.

* Allah ve ahiret inancı olmaması.

* Ahlaki ve manevi değerlere sahip olmamak.

* Başkalarının gözüne girmek yanlış kararlar almak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu