Okul

Allah’ın Yaratması İle İlgili Ayetler

Allah, kainatın ve yeryüzündeki, tüm canlı ve cansız her şeyi yoktan var etmiştir. Allah’ın “Ol” demesi ile her şey olur. Evrende gördüğümüz yıldız, gezegen, karadelikler her şeyin yaratıcısı tektir. Ondan başka yaratıcı yoktur, ondan başka ilah yoktur. Allah eşsiz ve eşi benzeri, kardeşi yoktur. Onun yaratıcısı yoktur o ezelden beri vardı. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın yaratıcı olması ve yaratması ile ilgili çeşitli ayetler yer almaktadır. Ayetler Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara iletilmesini istediği bilgilerdir. Sadece yeryüzünün değil tüm evrenin tek yaratıcısı vardır.

Ayetler

42/49- Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

54/49- Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

54/50- Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir.

87/2- O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.

Sure (En’âm Suresi), 95. Ayet – Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (ondan) nasıl çevriliyorsunuz?

Sure (En’âm Suresi), 101. Ayet – O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.

Sure (Enbiyâ Suresi), 30. Ayet – İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu