Okul

Astrokimya Nedir ve Neyle İlgilenir

Astrokimya, kimya, gezegen bilimi, kimyasal biyoloji, fizik, astronomi ve hesaplama bilimi alanlarını kapsayan bir bilim dalıdır. Astrokimyacılar, astronomik gözlemleri yorumlamak veya açıklamaya yönelik veriler üretmek, modeller için girdi verileri sağlamak ve çeşitli astrofizik çevrelerdeki büyük ve küçük moleküllerin oluşumu ve evrimi hakkındaki teorileri test etmek için deneysel ve bilgisayarlı laboratuvar çalışmalarını (kuantum kimyasal hesaplamaları dahil) gerçekleştirir.

Astrokimya ayrıca, spektroskopik veriler toplamak için dünya tabanlı teleskopları, uyduları ve uzay araçlarını da kullanır. Kimyasal dinamikler, kinetik, kuantum mekaniği ve diğer fiziksel prensiplere dayalı matematiksel modeller, kuramlar üretir ve uygular. Yine aynı şekilde, dünya dışı formları ve onları bugünkü biçimlerine taşıyan kimyasal süreçleri inceleyebilmek amacıyla bilgisayarlı görüntüleme tekniklerinden de yararlanır.

Astrokimya, yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve yıldızlar arası ortamlar için kimyasal bileşimleri ve süreçleri inceler. Atomların, moleküllerin, iyonların ve serbest radikallerin dünya atmosferi dışında nasıl etkileşime girdiğine bakarak, diğer gezegenler üzerindeki jeolojik süreçleri anlamamıza katkıda bulunur. Tüm bu çalışmaların sonucunda diğer gezegenlerdeki ve dış uzaydaki molekülleri inceleyip yaşamın oluşabileceği koşulları keşfeder.

Bir astrokimyacı hangi bilim dallarında donanımlı olmalıdır?

Astrokimya; kimya, astronomik veri toplama ve analiz yöntemlerini alanlarında bilgili olmayı gerektirir. Bu bilim dalında bulunan çoğu pozisyon araştırmaya yöneliktir ve bu sebepten doktora derecesini gerektirir. Bunun yanı sıra, Jeosistemler, fizik, matematik veya kimya biyolojisi gibi uzmanlık alanlarında ek deneyim sahibi olmayı şart koşar.

Astrokimyacının çalışma koşulları nasıldır?

Günümüzde analizlerin çoğu bilgisayar başında gerçekleşmektedir. Gök bilimle ilgili alanlardaki birçok araştırmacı, zamanlarının çoğunu ofis ortamında geçirseler de yılda birkaç kez gözlem evlerine veya özel laboratuvar tesislerine gider. Birçok proje uluslararası işbirliği gerektirdiğinden, astrokimya’yı bir kariyer olarak görmek isteyen kişiler seyahat etmeyi göz önünde bulundurmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu