Okul

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Yaptığı Yenilikler

Kurtuluş savaşı döneminde ülkemize dış ülkelere çeşitli kapitülasyonlar tanınmıştı. Anadolu insanının beli büküldüğü gibi kendi ülkesinde geçinmek zorlaşmıştır. Siyasi olarak dışa bağlılığı insan hayatını olumsuz şekilde etkilemektedir. Ekonomik anlamda yeniliklerin yapılarak ülkenin tekrar ayakları üstünde durabileceği görüldü. Lozan Antlaşmasından önce İzmit iktisat kongresi toplanarak ekonomik yeniliklere verilen önem bakımından TBMM güven vermiştir.

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

Yerli kaynaklara yönelik ulusal endüstri kurulmalıdır.
Özel teşebbüsü teşvik edecek kredi ihtiyaçlarını karşılayacak bankalar kurulmalıdır.
Atölye üretimden üst seviye fabrika üretimine geçilmelidir.
Devlet özel sektörde ekonomik faaliyetleri üstlenmelidir.
Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınarak yerli malına yönelmeli.

İşçilerin hakları gözetilmeli, sendika kurma hakları tanımak. Kongreye katılan temsilciler tarafından vergi, kredi, demiryolu ve ulaşım sorunlarının çözülmesi, toprak reformunun ıslahı, tarımın modernleşmesi, ticaret ve gümrük işlerinde yeniliklerin getirilmesi.

Tarım
Aşar vergisi kaldırıldı. Çiftçiye krediyi sağlayacak yerli banka Ziraat Bankası görevlendirilmiştir. Rehberlik konusunda çiftçilere eğitim verilecek. Ziraat Yüksek Enstitüsü kurulara faaliyetlerin yürütülmesi. Makineli tarıma geçiş yapılması. Toprağı olmayan köylüleri uzun vadede toprak sahibi yapmak.

Sanayi
1926 Teşvik-i Sanayi kanunu çıkartıldı.
1933 beş yıllık kalkınma planı hazırlandı ve ekonomik döneme geçildi.
1931 Ağır Sanayiye geçiş yapılmıştır.

Ticaret alanında
Tüccarlara kredi verilmiştir. Türkiye İş Bankası kurularak faaliyete geçmiştir.
1926 kabotaj kanunu çıkartılarak deniz faaliyetleri arttırıldı. Ulaştırma, DDY karayolları, deniz yolları, bayındırlık gibi çeşitli alanlarda kendisini göstermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu