Okul

Atomu Oluşturan Temel Tanecikler Nelerdir

Evrende var olan tüm maddeleri oluşturan küçük birime atom denilmektedir. Atom kelimesi Yunancada bölünemez anlamına gelen atonomus sözcüğünden türemiştir. Önceleri atomun parçalanmayacağına dair inanışlar olsa da artık atomun kendisinin hatta çekirdeğinin bile parçalanabileceği bilinmektedir. Atomlar gözle görülemeyecek kadar küçük olduklarından yalnızca mikroskopla görülürler. Atomun şekli küre biçimindedir. Atom iki kısımdan oluşur. Bu kısımlardan biri çekirdek diğeri ise katmanlardır.

Atomu Oluşturan Temel Tanecikler
Atomu oluşturan 3 tane temel tanecik bulunmaktadır.
Proton: Atomun çekirdeğinde bulunan artı yüklü taneciklerdir. Çekirdekte bulunan proton yapısı atom elementler için ayırt edicidir. Yani her elementte farklı sayıda proton bulunur.

Elektron: Atomun etrafında bulunan eksi yüklü taneciklerdir. Atomun etrafında belli hızlarla sürekli dolaşırlar. Elektriklenme olayının nedeni elektronların yer değiştirmesidir. Kütlesel olarak protonlardan oldukça hafiftir.
Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir. Kütle olarak protonlarla eşittir. Nötronlar elektron ve protonların birleşiminden oluşur. Hidrojen dışında tüm elementlerde bulunur.

Atomun kütlesi hesaplanırken proton ve nötronların kütleleri toplanmaktadır. Bu durumun nedeni, elektronların kütlesinin son derece küçük olması ve basit hesaplamalarda yok sayılmasıdır. Profesyonel hesaplamalarda, tüm tanecikler küsuratlarına kadar hesaplanmaktadır. Ayrıca, proton, nötron ve elektronların da alt yapıcıkları bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu