Okul

Çok Atomlu İyonlara Örnekler

Bu konu anlatımında, çok atomlu iyonlar kavramını açıklayacağız, ayrıca çok atomlu anyon ve katyonlara da örnekler vereceğiz. İyonlar karşımıza her zaman tek atomlu olarak çıkmayabilir de. Birden fazla atomlara sahip olan iyon yapılar, pozitif ya da negatif yüke sahip olduklarından da iyon olarak adlandırılmıştır. İşte bu tür iyonlara da çok atomlu iyon denir. Fosfat, karbonat, nitrat, sülfat, hidroksit ya da amonyum çok atomlu iyonlara örnek verilebilecek olanlardandır. İyonlar her zaman tek atomlu olmayabilir demiştik. Bazı iyonlar birden fazla atoma sahip olabilirler. İşte bu tür iyonlar çok atomlu iyonlardır.

Çok atomlu iyonlara örnek verecek olursak bunlar:

-Hidronyum (H3O +)
-Amonyum (NH4 +)
-Nitrat (NO3 -)
-Karbonat / CO3 (-2) /
-Hidroksit (OH -)
-Sülfat / SO4 (-2) /
-Fosfat / PO4 (-3) /

Bunun yanı sıra bir de çok atomlu iyonlar ile oluşan bileşenler de mevcuttur. Çok atomlu iyonlar ile oluşan bileşenler ise şunlardır:

-Magnezyum karbonat (MgCO3)
-Kalsiyum Nitrat / Ca (NO3) 2 /
-Kalsiyum Fosfat / Ca3 ( PO4)2 /
-Amonyum Fosfat / (NH4) 3PO4 /
-Amonyum Nitrat NH4NO3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu