Okul

Çözünme ile Erime Arasındaki Fark Nedir

Günlük hayatta birbirinden farklı bazı kavramları birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu yanlış kullanımdan dolayı bazı kavramlar bazılarının eş anlamlısı sanılmaya bile başlanmıştır. Kütle yerine ağırlık, ısı yerine sıcaklık, hız yerine sürat, madde yerine cisim kavramlarının sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Çözünme ve erime kavramları da sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu kavramları karıştırmamak için her birinin anlamını ayrı olarak incelemede fayda vardır.

Erime: Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayıdır. Madde meydana gelen gelişme sadece fiziksel bir değişmedir. Erimenin meydana geldiği sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Erime sıcaklığı her maddede ayrıdır.

Dolayısıyla maddenin ayırt edici özelliklerindendir. Madde ısı verdiğinde ilk haline geri dönecektir. Erimeye örnek olarak buzun ısı alarak suya dönüşmesi, mumun eriyip akışkan bir hal alması verilebilir.

Çözünme: Bir maddenin başka bir çözücü madde içinde homojen olarak görünmeyecek kadar küçük parçalara ayrılmasıdır. Bu şekilde hazırlanan karışımlara çözelti denir. Çözünmeye örnek olarak; şekerin suda çözünmesi ve tuzun suda çözünmesi verilebilir.

Erime ve çözünme arasındaki fark gözlemlenirken, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, erimenin her zaman için fiziksel bir olay olduğu çözünmede ise; kimi istisna çözeltilerin kimyasal bir olay olabileceğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu