Okul

Demokratik Bir Devletin Temel Özellikleri Nelerdir

Demokratik bir ülkenin temelini devletin anayasası oluşturur. Anayasamızın 2. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden biri demokratik devlet olma vurgusu yapılmıştır. Demokrasinin temel şartı egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesi 6. maddesinde yer almaktadır.

Egemenliğin millete ait olduğu devletler demokratik bir devletin olmazsa olmaz ilkesidir. İnsan haklarının tanınması, çok partili siyasi hayatın varlığı, halka genel ve eşit oy hakkı tanınması, demokratik devlet düzeninin hazırlanması, çoğunluğun yönetim hakkının tanınması ve azınlığın haklarının korunmasından geçer. Demokratik bir devlet halkın haklarını ilk sırada tutarak hak ve özgürlüklerini korumaktadır. Demokrasinin korunduğu devlet yönetimi etkin bir şekilde halkın çıkarları doğrultusunda hakaret ederek ülke yönetiminde rol oynar.

Demokratik bir devletin diğer temel özellikleri;

Halkın seçme ve seçilme haklarını verilmesi
Genel ve eşit oy hakkının herkese tanınması
Çoğunluğun yönetim hakkına sahip olması ve azınlığın haklarının korunması
Çok partili siyasi hayata geçilmesi
İnsan hak ve özgürlüklerinin verilmesi
Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirlerini denetlemesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu