Okul

Destan, Halk Hikayesi, Mesnevi, Roman Hangi Dönem Ortaya Çıkmıştır

Destan, Halk Hikayesi, Mesnevi, Romanın Ortaya Çıktığı Dönemler

Hikayeden modern destanlara geçiş ve romanlara doğru uzanan bir tarihin kendi yüzünü göstermesidir. Destan, Halk Hikayesi, Mesnevi ve Roman belirli tarihlerle ortaya çıkmıştır. Bunların çıkmasını sağlayan kişiler olmuştur. Türk edebiyatında önemli yere sahiptir.

Destan: İslamiyet döneminden önce ortaya çıkmıştır. Bu dönem M.Ö. 3000 yıllarını işaret eder. (Gılgamış – Mezopotamya) Destanlar tarih boyunca yaşanan olayların dilden dile dolaşarak abartılmış veya sade şekilde doğa üstü veya gerçek olayların anlatımıdır.

Halk Hikayesi: 16. yüzyıllarda Dede Korkut ile kendisini göstermiştir. Halk hikayesi ve halk öyküsü olarak toplumda iz bırakan yazılı sözlü hikayelerdir. Destanlara göre halk hikayeleri daha gerçekçidir.

Mesnevi: 1259-1268 yılları arasında İslami dönemde ortaya çıkmıştır. Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatından gelmiştir. Uyaklı beyit ve aruz ölçüsü ile yazılan divan edebiyatı şiirleridir. Diğer şiir dönemlerinde kafiye bulmak zorluğundan uzun metin kullanılmaya başlanmıştır.

Roman: 1. Yüzyıllarda (Satyricon – Petronius) ile birlikte ortaya çıkmıştır. Kişi veya kişilerin başından geçen olayların gerçekçi olarak kronolojik sıra ile tanıtılmasıdır. Mantıksal ve duygusal yönden sanat eseri haline gelecek gözetlemeler sayesinde öykü anlatılır. Hikayelere göre daha uzun olduğu gibi daha etkilidir.

dede korkut

3 Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu