Okul

Ergonomi Nedir Kısaca

Ergonomi, bir işin gerçekleşmesi için kurum içi ve dışı düzenlemelerin oluşturulması, yasal olarak gerekli düzenlemelerin yapılmasına denir. Tasarlanan teori, prensip, verileri ve yöntemleri uygulama yöntemidir. Önce işin gereksinimleri belirlenerek hareket edilir. İkinci adımda ise gereksinimler karşılanarak sistemin en iyi şekilde işlemesi sağlanır. Ergonomi iş alanında verimlilikte denebilir. İhtiyaçlar karşılanarak en iyi şekilde verim alma durumudur. Örneğin fabrikanın verimliliğini normalden iyi seviyesine çekmek için uygulanır. İhtiyaçlar karşılanır daha iyi performans almak için çalışmalar yapılır.

Herhangi bir iş açısından en iyi performansı alma çalışmayı öngörür. Çalışmanın her aşaması incelenerek gereksinimler giderilir. Ergonomi işin yapılmasında ihtiyaç olunacak her türlü gereksinimi önceden tespit ederek tamamlar. Çalışma koşulları ve hedeflenen amaca hizmet eder. Özel olarak yapılacak çalışmalar verimlilik sağlar.

Ergonomi üçe ayrılır bunlar;

Fiziksel ergonomi: İnsan sağlığı için anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik özellikler ile ilgilenir. Araştırmalar yaparak insan vücudunun en verimli şekilde çalışmasını araştırır.

Kavramsal ergonomi: İnsanlar ve canlı sisteminin etkileşimlerini araştırır. Zihinsel işlemlerle ilgilenerek karar verme, nitelikli performans, insan-bilgisayar etkileşimi inceler.

Organizasyonel ergonomi: Politik ve sosyoteknik sistemlerin işleyişini sağlar. Ekip kaynak yönetimi, iş tasarımı, çalışma saatlerinin belirlenmesi, katılımcı tasarımlarının oluşturulması, sanal örgütlemeler gibi çalışma alanında en iyi performansı verir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu