Okul

Erime Nedir Kısaca

Madde doğada katı, sıvı, gaz hallerinde bulunur. Dışarıdan sıcaklık, basınç gibi etkilerden etkilenerek katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan sıvıya, sıvıdan katıya dönüşmesi maddenin hal değişimidir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biri hal değişimidir. Madde ısı enerjisin arttırarak sıcaklığının artmasına sebep olur. Hal değiştiren maddede sıcaklık değişir. Is enerjisinin artması ve azalması maddenin nasıl değişime uğrayacağını gösterir.

Madde bulunduğu halden değişime uğrar. Bunlar değişik şekillerde meydana gelirler. Katı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk azdır. Sıvı maddelerde ise boşluk çok daha fazladır. Gazlarda bulunan boşluk en fazla olan ve düzensiz biçimdedir.

Maddenin katı halden, ısı alarak sıcaklığıyla sıvı hale dönüşmesine erime denir. Erime maddenin katı halden sıvı hale geçişine denir. Donmuş buz kütlesinin ısı alarak tekrardan sıvı hale dönüşmesi de buna örnektir.

Katı halden sıvı hale geçen madde erimeye ulaşır. Katı haldeki tanecikler arasında kinetik enerji artarak daha düzensiz hale gelirler. Sıcaklığa göre maddelerde hal değişimi görünür. Erime sıcaklığı katı hal, sıvı hale dönüşmesidir.

Maddelerde hal değişimi ayırt edici özelliğe sahiptir. Her madde hal değişime yeterince uygun değildir. Bir çok işleme uğrayan maddeler eritme, kaynatma gibi işlemlere uğrarlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu