Okul

Farabi Varlık Anlayışı

Farabi varlık anlayışında insanlara farklı düşünceler aktarmıştır. Bir çok yönden ele alarak incelemesi sonucunda varlık felsefesi anlayışını yaratmıştır.

Farabi varlık teriminin nasıl bir kavram olduğunu açıklar. Varlık zorunlu ve ilinti gibi kerimlerden oluşan kavram olmadığı kanısına varır. Varlığın tanımının oldukça basit olup ama varlığın tanımlanması mümkün olmadığını bilir. Zira varlık kavram olduğundan dolayı cinsi ve ayrımı olmamaktadır. Farabi bunlar üzerinden düşüncelerini şu şekilde aktarır; bilim ve tümeli edinen bilimlerdir.

En tümel olan bir kavram olarak belirlenmesi onun tanımlanmayacağını öne sürer. Tanım olarak bir şeyi ne olduğunun açıklanması gereklidir. Tanım yolu ile sistemli şekilde ilerlenebilir. Bunlar “varlık”, “mümkün” ve “vacip” gibi kavramlar olmuştur.

Farabi için Tanrının var oluşunun kanıtlanması Aristotelesin akılyürütme çizgisinde bulmuştur. Dünyadaki nesnelerin hareket kabiliyet olup yerlerinin devamlı değiştiğini belirledi. İlk hareket ettiriciden gücün almak gerektirici olup bu da Tanrıdır. Varlık anlayışında mümkün ya da olumsal varlıklar adını vermiştir.

Farabinin anlayışına göre ilk varlık Tanrı, varlı taşkını sonucunda evrendeki düzeni oluşturmuştur. Evrenin varlığı tanrıya bir şey katmadığı gibi bir şeye ihtiyacı yoktur. Tanrı ile evren arasındaki ilişki sudur. Türüm yoluyla ve zorunlulukla çıkmıştır. Tanrının sonsuz cömertliğinin sonucunda evren yaratılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu