Okul

Feodalitenin Zayıflama Nedenleri Nelerdir

Feodalite (derebeylik) Ortaçağ Avrupa’sında siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmedir. Tımar sistemine benzer bir yöntem ile zenginlerin fakirleri kullanarak topraklarını işletmesidir. Hiyerarşik bir örgütlenme hakim olarak kendisini gösterir. Roma imparatorluğunun yıkılması ile monarşinin ortaya çıkması feodalitenin gelişmesi neden oldu. Bu dönemlerde yönetim biçimleri bozularak feodal beylikler ortaya çıkarak köleleri çalıştırmaya başladılar. Zaman içinde feodalite zayıflayarak etkisini kaybetmeye başlamıştır.

Avrupalı kralların düzenli ve sürekli olarak kalacak ordular kurmaya başlamaları.

Barutun icat edilmesi ile ateşli silahlara olan ilginin artması. Derebeylerin kale ve şatolarının yeteri kadar güvenli yer olmamasından dolayı.

Haçlı seferlerine katılan bir çok derebeyinin geri dönememesi.

Savaşlardan dönen derebeylerin eski gücüne sahip olmayarak köleleri kontrol edememiş olmaları.

Ticaretin gelişmesi sonucunda tarımsal alanda faaliyetlerin etkilenmiş olması.

Tarımsal faaliyetler popülerliğini kaybederek yerini farklı ticari faaliyetlere bırakmış olması.

Coğrafi keşiflerin yapılması sonucunda farklı ticaret yollarının keşfedilmiş olması.

Papa ve krallar arasında antlaşmazlıkların kralların lehine sonuçlanması kölelerin çeşitli haklara kavuşması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu