Okul

Fransız İhtilali Nedir

Fransız ihtilali 1789-1799 yılları arasında gerçekleşmiştir. Monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesinin reformlara gitmeye zorlaması ile başlamıştır. Avrupa için dönüm noktası olup sosyal akımını gerçekleşmesidir. Fransız halkı tarafından başlatılan akımdan dolayı yeniliklerin önü açıldı.

Halk bilinçlenmesi sonucunda sarayın, kralın ve seçkinlerin denetimden çıkarak kendi kendilerini yönetmeye başlamışlardır. Şehirlerde ayaklanmaya başlayarak kültürel seviye yükselmeye başlamıştır. Bağımsız yayınlar tarafından çıkartılan gazete, broşürler kitleleri derinden etkilemiştir.

Toprak sahiplerine sağlandığı ayrıcalıklar halkın daha da fakirleşmesine sebep olmuştur. Soylular statülerine korumaya çalışırken, burjuvalar ekonomiyi ellerinde bulundurmalarına rağmen yönetimde söz sahibi olmamaktan şikayetçilerdi.

Fransız ihtilali ile soylu kesimin ve kilisenin malları dağıtıldı. Krallık son bulurken Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. Napolyon’un başa gelmesi sonucunda İmparatorluk dönemi başladı. Milliyetçilik akım gelişerek çok uluslu devletlerin parçalanmasına sebep olmuştur.

Fransı ihtilalinin nedenleri;
Toplum büyük hızla gelişerek aydın insanların toplum üzerinde etkisi büyük oldu. Mantık öne geçerek insanları etkilemiştir. Aydınlanmacılar özgürlüğü savunarak insanların hareket etmesini istemişlerdir. Ekonomik olarak gelişmeler sağlanmasına rağmen köylü sınıfının kazanç elde edememesinden dolayı şikayetler başlamıştır. Açlık gibi sorunlarla boğuşan Fransız halkı göç etmeye başlamıştır. Şehirlerde daha verimli bir hayat beklemelerine rağmen istedikleri olmamıştır. Halkın içindeki sorunlar devlete de yansımaya başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu