Okul

Halk Kültürü Milli Kültürü Nasıl Kaynaklık Etmektedir

Halk kültürü bir milletin tarihi boyunca sahip olduğu gelenek ve göreneklerinden oluşmaktadır. Milli kültürün büyük bir kısmı halk kültüründen gelmektedir. İnsanlar yüzyıllar boyunca deneyimlerine sahip olmak için kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerini korumuşlardır. Sözlü ve yazılı olarak insanların aktardığı değerler bir milletin kültürünü temelinden oluşturmaktadır. Toplumsal kültürde bulunan özellikler bir milletin kültürleri ile eşleşerek oluşmasında yardımcı olmuştur. Türk toplumu tarih boyunca hoşgörülü, sağ duyulu, dini gelenekleri ve görenekleri olan bir millettir.

İnsanların yaşamsal olarak sahip oldukları kültürel değerler her geçen gün gelişerek toplumun bütününü sağlamaktadır. Bölgelere göre insanların kültürlerinin bir kısmı milli kültüre aktarılır. Halk kültürünün yayılması ve toplum tarafından kabul edilmesi milli kültüre doğrudan etki yaratarak oluşmasını sağlamaktadır. Halk kültürü arasında çeşitli iletişimler onların bir milletin kültürü olmasını sağladığı gibi milli kültürü oluşturur.

Kültürleri gelişmesinde insan, aile, sosyal çevre, eğitim, sosyal değer, bayrak, millet, vatan, dini inanç, gelenek, örf ve adetler gibi boyutları olup görülmektedir. Kültürler milletleri birbirlerinden ayıran özellikler sağlamaktadır. Uygarlıkların ortak özellikleri sahip oldukları kültürler altında taşınır. Milletlerin etkileşimi kültürel değişikliklerin oluşumunu sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu