Okul

Has ve Zeamet Nedir

Osmanlı Devletinin hüküm sürdüğü dönemlerde halktan çeşitli başlıklar altında vergiler alınırdı. Bünyesinde çalışan insanlara maaşlar verilir ve o dönemde gerek toplanan maaşlara çeşitli adlarda sunulmuştur. Has ve Zeamet toprak sisteminde devletin önde gelen kişilerine bu topraklar hizmetlerine verilerek gelir elde etmesi sağlanırdı. Toprak geliri bu sayede ileri boyutlara ulaşarak zenginliklerini ifade ederdi. Düzeylerine bağlı olarak toprakların verimliliği oldukça fazlaydı.

Maaş ve vergilerin karşılanması için o dönemlerde topraklar belli gruplara ayrılarak hizmete sunulmaktaydı.

Osmanlı Devleti topraklarından Has ve Zeamet olarak ödenekler sunulmaktaydı. Bu topraklardan elde edilen gelirler devlet adamları ve kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına verilirdi. Devletin hazinesinden para çıkmayarak topraklar değerlendirilip sunulurdu.

Has Toprak: Padişaha, hanedan mensuplarına, veziriazama, beylerbeyine, üst düzey devlet yöneticilerine ve sandık beylerinin hizmetine verilen topraklardır. Bu toprakların yıllık gelirleri 100.000 akçeden fazla olmaktadır.

Zeamet Toprakları: Azep ağası, çavuşlar, defter kethüdasına, miralaya, dizdara ve devlet yetkililerine verilen topraklardır. Yıllık gelirleri 20.000 ila 100.000 akçe arasında değişiklik göstermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu