Okul

İlk Çağdan Bugüne Kadar Atom Konusunda Çalışma Yapan Bilim İnsanları Kimlerdir

Tarih boyunca atomla ilgili çalışmalar yapılarak bir nesli bir grup bilim insanı yaptıkları araştırmalarla aydınlatmışlardır. Geçmişten günümüze kadar bir çok çalışmalar gerçekleştirildi. Atomun günümüzdeki hali alınması sağlanarak parçalanması üzerinde bugün çalışmalar yapıldı.

Aristo M.Ö 384–322
Maddeyi oluşturan unsurları bulunduğunu kabul etti. Ateş, hava su ve toprak olmaktaydı bunları oluşturan sonsuz sayıda maddeler olup küçük parçacıklara bölünebilir olduğunu göstermiştir.

John Dalton 1766–1844
Atomlar parçalanmayan küre olarak gördü. Benzer atomların değişik kütle ama her madde atomların bir araya gelmesi ile oluştuğunu kabul etti. Atomların parçalanamaz özelliği olup maddelerin atomlarının birbirlerine benzer olduğunu ifade etmiştir.

Marie Curie 1867–1934
Atomla ilgili çalışmalarında önceden belirtilen parçalanamayacağı tezlerini çürüterek bilimde önemli yer edindi. Uranyum üzerinde çalışmalar yapmış radyoaktiviteyi keşfetmiştir. Radyumun elementinin parçalara ayırmayı başararak atomunda parçalanacağını göstermiştir.

Henri Becquerel 1852–1908
Radyum elementinin insanlar üzerinde yarattığı değişiklikleri fark etmiştir. Elementin kullanımı ile birlikte kanserin tedavi edilebilmesini ifade ederek tıp alanında çalışmaların yapılmasını sağladı.

Joseph John Thomson 1856–1940
Elektronların ve atomların pozitif yük taşıdıklarını tezleri ile kanıtladı. Atomların içinde yer alan elektron ve protonlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu