Okul

İlk Türk Devletlerinde Kadının Konumu İle İlgili Neler Söylenebilir

İlk Türk devletlerinde kadınların rolünü ele alacak olursak dünya tarihinde diğer ülkelere göre daha iyi noktalarda görülmüştür. Kadınlar erkeğinin yanında devlet yönetiminde söz sahibi olarak hareket etmişlerdir. Hükümdar eşleri, kurultaylarda söz sahibi olarak devletin yönetilmesinde etkin oldular. Yabancı elçileri törenlerle kabul ederek ağırlamışlardır.

Türk kadının toplum içinde saygınlığı uzun yıllar devam etmiştir. En eski Türk eserlerine baktığımızda Orhun Yazıtları gözümüze çarpmaktadır. Kadın haklarına dair çalışmalar 15. yüzyılda yapılarak geri çekilmelerine neden olunmuştur. Toplumda söz hakları ellerinden alınarak daha geri planda tutulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle kadınlar önemli rol üstlenmeye başladılar. 1843 yılında Tıbbiye Mektebi açılarak Ebelik okuluna kabul edildiler.

Kız rüştiyeleri 1858 yılında açılmıştır. İlk kadın dergisinin basımı 1869 yılında yayımlandı. İlk kadın derneği Cemiyet-i İmdadiye 1857 yılında kuruldu. Kız ve erkek çocuklarına aynı ortamda okuma hakkı tanınmıştır. Kanun-i Esasi ile ilköğretim eğitimi kızlar için zorunlu hale getirildi. Kızlar için yüksek öğretim 1914 yılında açıldı. Kız öğrencilerin Fakülte eğitimleri 1922 yılında başlanmıştır.

Tarihimizde Türk kadınına verilen önem büyük olduğu görülmektedir. Devlet yönetiminde söz sahibi olduğu gibi idareci konumuna gelmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu