Okul

İlk Türk Devletlerinde Ticaret

İlk Türk devletleri ticaret ile uğraşarak uzun yıllar boyunca ekonomik güçlerini elinde tutmuştur. İpek yolu, kral yolu, baharat yolu, seyir yolundan faydalanmıştır. Devletin ekonomik olarak gelişme o dönemin en büyük artılarından biri olmuştur. Hızla gelişme göstererek toprak ve askeri alanında gelişmeler sağlanmıştır.

Kral yolu Pers İmparatorluğu tarafından askeri ve ulakların Pers topraklarında rahat ulaşım sağlayabilmesi için yapılmıştır. Ancak zamanla Kral yolu ticaret amaçlı olarak kullanılmıştır. Basra Körfezi ile İzmir arasında antik yol olarak ticaret amaçlı kullanılmıştır. Musul ile İzmir arasında açılan yol genişletilerek bir ucu Çin’e kadar uzanmıştır. Pers İmparatorluğu’nun ticaret alanında gelişmeler sağlaması bu sayede olmuştur. Ticari alanda Türk devletlerinin kullandığı yollardan biridir.

Tarihte önemli ticaret yollarından biri olan Kral Yolu, Avrupa ile Çin arasındaki ticaretin sağlandığı en eski yoldur. Türkler ve Çinliler arasında Kral Yolunda hakimiyet kurmak için savaşlar yaşanmıştır. Bir çok ticaretin gerçekleştiği yoldur. Mısır, Avrupa ve Romanya ipek kumaş ihtiyacını Çin’den sağlamaktaydı. Yeni ticaret yoluna verilen ad İpek Yolu olmuştur. Ülkeler ekonomik olarak ticaretin yanı sıra kültürel etkileşimde yaşamıştır. Dünyanın bir ucundaki gelişmeler diğerlerine ulaşarak medeniyetleri tanıma imkanına sahip olmuşlardır.

Orta Asya Devletleri bağımsızlıkları ile ticaret yolları üzerinde hakimiyet kurma çabasına girmiştir. Yeni coğrafi keşiflerin yapılması yeni ticaret yollarına zemin hazırlamıştır. İpek yolu, kral yolu, baharat yolu ticaret alanında önemini kaybetmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu