Okul

İnsan Haklarının Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi Hakkında Neler Biliyorsunuz

İnsan hakları uzun bir tarihsel sürecin ardından modern yasa geline gelerek insanlara sunulmuştur. İnsan haklarının tarihsel ilk aşaması Veda Hutbesi (632) yılında ortaya çıkmıştır.

Veda Hutbesi

Hz. Muhammed’in önemle üzerinde durduğu ve batı tarafından kabul gören evrensel değerler olmuştur. İnsan haklarına yönelik sözler Hz. Muhammed tarafından tüm dünyaya duyurulmuş ve bildirilmiştir.

Magna Carta Sözleşmesi (1215)

Günümüzdeki anayasal düzenlemelerin de yer aldığı sözleşmedir. İnsan haklarının belli bir düzene ulaşana kadar yapılan değişiklikleri kendi içinde barındırır. İngiltere Kralı John’un yetkileri sınırlandırılır yetkinin bir kısmı soylulara verilmesidir. Magna Carta Sözleşmesinde yer alan bazı maddeler;

Yasalara uygun olarak verilen karar olmadığı sürece kişiler özgür kalır tutuklanamaz. Hapse atılamaz mal ve mülkü elinden alınamaz.

Adalet satılamaz, geciktiremez veya özgür bir kişinin yaşama hakkını elinden alamaz.

Amerikan Bağımsız Bildirgesi (1776)

İngiltere’den ayrılarak tam bağımsızlığını sağlamak isteyen Amerika, 13 İngiliz kolonisinin temsilcileri Philadelphia Kongresi’nde toplandılar. Kongrede yeni anayasal düzenlemeler ve devlet kurmaları tavsiye edilmiştir. 12 Haziran 1776 tarihinde insan hakları bakımından önemli bir döneme geçiş yapılmıştır.

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789)

Ekonomik sıkıntı içinde olan halktan alınan vergiler arttırılmıştır. Halk ağır vergilerden dolayı sıkıntı içindeydi. 1215 yılında İngiltere’de Magna Carta Sözleşmesi imzalanmış meşrutiyet yönetimine geçilmiştir. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi de Fransızları etkileyerek yeniden başa alınmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilerek yayınlanan insan hakları bildirgesidir. Türkiye’de 27 Mayıs 1949 yılında kabul edilerek yayınlanmıştır. Irk, din, cinsiyet, dil, siyasal görüş ve düşüncel fark etmeksizin herkesin eşit olduğunu gösteren bildirgedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu