Okul

İnsanların Daha Fazla Demokrasi İsteğinde Bulunmalarının Sebepleri Neler Olabilir

Demokrasi insanlar tarafından benimsenen kendilerine verilen seçme ve seçilme hakları doğrultusunda ülkelerini kendi iradelerince yönetmeleridir. İnsanlar demokrasi ile yönetilmeyi tercih etmelerinin en başlıca sebebi kendi yönetimlerinin kendi özgür iradeleri ile olmasıdır.

Demokrasi insan hak ve özgürlüklerini koruyan en önemli faktördür. Ulusal olarak en çok tercih edilen yönetim biçimidir. Kendileri için seçilmiş olan kişilerin yönetimde söz sahibi olmasını ifade eder. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde refah düzeyi diğer ülkelere göre çok daha yüksek noktalarda seyreder.

Demokrasi eski zamanlardan günümüze hak arama mücadelesini gösterir. Demokrasi sayesinde özgür düşünceler gelişir, gelişmeler sağlayarak insanlar sahip olduğu hakları kullanır. Mutlu huzurlu bir yaşamın sürdürülmesi için yasama, yürütme ve yargı organlarının demokrasiye sahip çıkmaları gerekir. Gerektiğinde halkın demokrasiyi korumaları için vatandaşlık görevlerini üstlenerek hareket etmeleri gerekir.

Demokrasi insana değer veren yönetim biçimi olduğu bir gerçektir. Eski zamanlarda demokrasinin olmaması tek bir hanedan tarafından yönetilmesi kendilerine tanınan hak ve özgürlüklerinin kısıtlı olduğunun göstergesidir. Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için demokrasinin temelleri sağlam atılmalı, gerektiğinde vatandaşlar tarafından korunup sahip çıkılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu