Okul

İstanbul Ayaklanmasının Nedenleri ve Sonuçları

İstanbul ayaklanmalar Osmanlıya bağlı olan yeniçeri ve sipahiler tarafından başlatıldı. 17. yüzyılda Genç Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet zamanlarında isyanlar görülmüştür. İsyanların başlatılmasından dolayı ulema sınıfı ve medrese öğrencileri de destek vererek boyutları büyümüştür. Yeniçerilerin yükselmesini sağlayıp devlet otoritesini zayıflatmıştır.

İstanbul ayaklanmasının nedenleri;
Merkezi otoritesinin kendi içinde sarsılmaya başlaması beraberinde isyanları getirmiştir.
Yeniçeri ocağına yeni alınan kişilerin asker olmaması ve yeteneksiz olmaları.
Yeniçeri ağaları ve devlet adamları kendi çıkarlarını ön planda tutarak hareket etmeleri.
Kapıkulu askerlerinin maaşlarının gecikmesi ve düşük ölçekli ödemelerin yapılması.
Yeniçerin kışkırtılarak kendilerine fetva verilmeleri.
Tahta çıkan padişahların cülus bahşişi vermesinden dolayı devamlı padişah değiştirilmesi istenmeleri.
Yeniçerilerin hayat felsefesi olan “Ocak devlet içindir” düşüncesi değişerek “Devlet ocak içindir” düşüncesinin ortaya çıkması.

İstanbul ayaklanmasının sonuçları;
Yapılması istenilenler sonuçsuz kalarak ıslahatlar gerçekleşmedi.
Yeniçerilerin devlet yönetiminde etkisi artmıştır.
İstanbul’daki asayiş ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olmuştur.
Padişah ve devlet adamlarının otoritesi sarsılarak halk üzerindeki güvenilirliğini kaybetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu