Okul

Jeolog Nedir Ne İş Yapar

Dünyamızın oluşumu çağlar boyunca yavaş yavaş sürmüştür. Volkanik püskürmeler ormanları ve canlılar yok ederek, deprem adaları ve dağları oluşturmuştur. Jeolog dünyamızın uzun tarihi inceleyen bilim dalıdır. Uzun yıllardan beri yerkabuğunda oluşan hareketleri ve bu hareketlerin hangi şartlar altında gerçekleştiğini araştırır.

Bu alanda faaliyet gösteren ve çalışan kimselere jeolog (yerbilimci) denir. Jeologlar çalışma hayatında dünyanın yeryüzünde uzun yıllar boyunca çalışmalarını sürdürür. Dünyadaki yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, dağ, ova, vadi gibi zenginlikleri araştırır hangi hareketler sonucunda ortaya çıktığını öğrenir. Neden-sonuç ilişkisi doğrultusunda çalışmalarını devam ettirir. Jeologlar belirli bir uzmanlaşma alanlarına sahiplerdir.

Petrograf ya da litolog; Kayaların yapısını inceler.

Uygulamalı jeoloji; Yeraltı suyu, çevre ve kent jeolojisi, mühendislik yapıları, zemin özellikleri, yapı malzemesi, petrol, kömür konuları ile ilgilenir.

Mineroloji ve petroloji; Kaya yapısındaki minerallerin yapısını inceler. Yeryüzünde bir çok kaya çeşidi bulunur. Yer kabuğunda görülen çeşitlilikleri inceleyerek araştırma yapar.

Tarihsel jeoloji; Dünyanın olası yaşından en erken yaşına kadar, fiziksel koşulları, bitki ve hayvan yaşamlarındaki gelişmeleri, kabul hareketlerini ve çökeltileri inceler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu