Okul

Kültürün Unsurları Nelerdir

Kültür, toplumlar ve milletler arasında değişkenlik gösteren davranış ve yaşayış bi­çimidir. İnsanların yaşamlarını düzenleyen ve birbirlerini anlamak için kullandıkları inançlar ve adetler sistemine denir.

Kültürün unsurları;

– Dil
– Din
– Örf ve Adetler
– Sanat

Dil

kültürün başlıca unsurudur. Dil olmadan öteki unsurların oluşması mümkün değildir. Dil milletin her şeyidir. Her millet bulunduğu ortamı yaşadığı alanı değişik şekillerde yorumlamıştır ve farklı seslerle adlandırmıştır. Dil, milletin düşünce yapısını, zihninin nasıl çalıştığını, anlaşma stilini ortaya koymaktadır.

Din

Kültür unsurları içinde önemli bir yere sahiptir. Eski zamanlarda yıllarca din ön planda olmuş ve öteki kültür unsurlarını bir önemi kalmamıştır. Dinin milletler üzerindeki hâkimiyeti, milletlerin anlaşması sonucu oluşan topluluklara geçinceye kadar devam etmiştir. Dinin milletlerin kültürlerinin oluşmasındaki etkisi çağımızda hala devam etmektedir. Dini bayramlar ve törenler buna örnek olarak verilebilir.

Örf ve Adetler

Bir milletin yazılı olmayan kanunlarına denir. Yazılı kanunların neredeyse çoğu örf ve adetlere göre düzenlenmiştir. İnsanlar kanunlarını yüzyıllar boyunca gelenek ve göreneklerle sağlamışlardır. Ne yazık ki günümüzde hala yazılı anayasası olmayan ülkeler mevcuttur. Bu ülkeler toplum düzeninin gelenek ve göreneklerle sağlamaktadırlar. Aslında insanların bazı hal ve hareketleri yazılı kanunla düzenlenememektedir. Bu yüzden örf ve adetler devreye girmektedir. İnsanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: özür dilemek, selamlaşmak, saygı göstermek, davetlere katılmak vb. davranışlarda ne gerektiği kanunlarla değil örf ve adetlerle düzenlenir, öğretilir.

Sanat

Bir milletin duygu, düşünce ve zevklerini diğer milletlerden ayıran diğer büyük önemli unsurdur. Milletlerin en iyisini yaratma ve bulma tarzına denir. İnsanoğlu barınırken beslenirken, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken bir şeylerle uğraşmak stres atmak güzellikleri yansıtmak, gördüklerini hayata geçirmek ister ve ortaya sanat çıkar. Her milletin sanat anlayışı farklıdır. Kimi millet söz, mekan, ışık, renk gibi ayrı bir özellikler taşır. Böylelikle milletlerin ortak sanatlar ortaya koyması kaçınılmaz değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu