Okul

Kuvvetler Ayrılığı Nedir

Devletin yönetim organları yasama, yürütme ve yargı birimleri birbirinden ayrı olarak görevlerini yerine getirirler. Yönetim organlarının birbirini denetleme yetkileri bulunmakta. Kuvvetler ayrılığında güç tek elde toplanmaz demokratik bir ülkenin simgesi haline gelir. Devlet yönetimi tek ağızdan sağlanmadığından dolayı alınan kararlar aykırı ise itiraz etme hakları bulunur. Anayasanın verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde devlet organları görevini yerine getirir.

Yasama: Yasama kanun anlamına gelmektedir. Yasama organının temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Halkın seçtiği temsilciler kendilerini temsil etmek üzere TBMM’de görev alırlar. Milletvekili sıfatını taşıyarak görev yaparlar.

TBMM Görevleri:
Yeni kanun çıkarmak, değiştirmek ve kaldırmak.
Bakanlar kurulunu ve bakanların denetlenmesi.
Para basılması ve savaş ilanı etmek.
Genel ve özel af ilan etmek.

Yürütme: Kanunlar çerçevesinde ülkenin yönetilmesidir. Anayasamız tarafından yürütme yetkileri Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kuruluna verilmiştir. Bakanlar kuruluna Başbakan başkanlık etmektedir. Ülkeye hizmet etmek, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırılmasında yürütme organı çalışmalar yapar.

Kanunları yayınlatmak.
Kanunları görüşülmesi üzerine tekrar TBMM göndermek.
Milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlatmak.
Genelkurmay başkanını atamak.
YÖK üyeleri ve rektörleri belirlemek.
Yüksek yargı organlarının üyelerini belirlemek.

Yargı: Anayasanın belirlediği kanun ve hükümler doğrultusunda bağımsız mahkemelerce denetlenir. Yargı tamamen bağımsız olarak hizmet verir. Hiçbir kimse yargıya dışarıdan müdahale edemez. Tavsiye ve telkinde bulunamadığı gibi mahkemede alınan kararlar herkesi bağlayıcıdır.

Ülkemizde görevli yüksek mahkemeler;
Anayasa mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Uyuşmazlık mahkemesi
Sayıştay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu