Okul

Maddelerin Ortak Özellikleri Nedir

Yeryüzünde sayısız çeşitli madde bulunur. Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey aslında maddeden oluşmaktadır. Maddeler cansız varlıkların tümünü kapsamaktadır. Kendilerine has özellikleri bulunarak ortak noktaları vardır. Madde olarak sayılabilmesi için kütlesi, hacmi ve eylemsizlik olmak üzere üç ortak özelliği vardır.

Kütle: Cismin kendi içinde barındırdığı madde miktarını gösterir.

Ağırlık: Cisme yerçekimi tarafından uygulanan baskıdır.

Eylemsizlik: Maddeler cansız varlıklar olduğundan hareket edemezler.

Maddeler doğada çeşitli türlerde bulunabilir. Dış etkiler sonucunda kimyasal ve fiziksel değişime uğrayabilirler. Maddeleri birbirlerinden ayıran sınıflar bulunur. Bunlar canlı sınıfının birbirlerine olan mesafeleri olarak görülebilmektedir. Üç ortak özelliğe sahip olanlar madde olarak sınıflandırılabilmektedir.

Maddelerin belirli koşullar altında ortak özellikleri bulunduğu gibi aynı şartlar altında kendi içinde ayırt edici özellikleri de bulunur. Maddeler arasında ayırt etmek gerekirse eğer belli başlı özelliklere ihtiyaç duyulur.

  • Erime noktası
  • Kaynama noktası
  • Sıcaklık genleşme
  • Öz kütle
  • Esneklik
  • İletkenlik
  • Çözünürlük

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu