Maddelerin Ortak Özellikleri

Yeryüzünde sayısız çeşitli maddeler bulunur. Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey aslında maddeden oluşmaktadır. Maddeler cansız varlıkların tümünü kapsamaktadır. Kendilerine has özellikleri bulunarak ortak noktaları vardır. Madde olarak sayılabilmesi için kütlesi, hacmi ve eylemsizlik olmak üzere üç ortak özelliği vardır.

Kütle: Cismin kendi içinde barındırdığı madde miktarını gösterir.

Ağırlık: Cisme yerçekimi tarafından uygulanan baskıdır.

Eylemsizlik: Maddeler cansız varlıklar olduğundan hareket edemezler.

Maddeler doğada çeşitli türlerde bulunabilir. Dış etkiler sonucunda kimyasal ve fiziksel değişime uğrayabilirler. Maddeleri birbirlerinden ayıran sınıflar bulunur. Bunlar canlı sınıfının birbirlerine olan mesafeleri olarak görülebilmektedir. Üç ortak özelliğe sahip olanlar madde olarak sınıflandırılabilmektedir.

Maddelerin belirli koşullar altında ortak özellikleri bulunduğu gibi aynı şartlar altında kendi içinde ayırt edici özellikleri de bulunur. Maddeler arasında ayırt etmek gerekirse eğer belli başlı özelliklere ihtiyaç duyulur.

Erime noktası

Kaynama noktası

Sıcaklık genleşme

Öz kütle

Esneklik

İletkenlik

Çözünürlük

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here