Okul

Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler Nelerdir

Osmanlı tarihi boyunca tahta geçen her padişah birçok yenilik yapmıştır. Sultan Mahmut da bu padişahlardan birisidir.

İdari Alanda Yapılan Yenilikler

Posta teşkilatı kurulmuştur.
Tımar sistemi kaldırılmıştır.
Divan teşkilatı kaldırılarak yerine nazırlıkları getirilmiştir.
Askeri amaçlı olarak ilk kez nüfus sayımı yapılmıştır.
Müsadere sisteminin yerini mülkiyet hakkı almıştır.
Devlet memurlarına maaş bağlanmıştır.
Mahalle ve köylere muhtarlar atanmıştır.

Eğitim ve Kültürel Alanda Yapılan Yenilikler
İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
Avrupa’nın ilerlemesine yetişmek amacıyla Avrupa tarzı okullar açılmıştır.
Avrupa’ya ilke kez eğitim için öğrenci gönderilmiştir.
İlk resmi gazete çıkarılmış ve halka haberler iletilmiştir.
İlk kez karantina uygulaması yapılmıştır.

Askeri Alanda Yapılan Yenilikler
Yeniçeri ocağının sık sık ayaklanmasının ardından kaldırılmıştır. Yeniçeri ordusunun kaldırılmasının akabininde Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı altında yeni bir ordu kurulmuştur.
Sekban-ı Cedid Ocağı kaldırılmış yerine Avrupai tarzda Eşkinci Ocağı kuruluştur.

Ekonomi Alanda Yapılan Yenilikler
Yerli malı kullanımı teşvik edilmiş ve böylelikle Türk ekonomisinin kalkınması desteklenmiştir.
Müslüman tüccarlara gümrükte kolaylık sağlanmış ve ticaret arttırılmıştır.
Balta limanı antlaşmasıyla İngiltere ve Fransa’ya ekonomik tavizler verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu