Okul

Medreselerin Kapatılmasının Gerekçeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i tedrisat Kanunu çıkartılması ile ülke genelinde eğitim alanında değişiklikler yaşanmıştır. Bu durumdan etkilenen olaylardan birisi medreseler olmuştur. Öğretim birliği yasasından dolayı kanunlar esas teşkil etti. Kanunda mahalle mektebi ve medreselerin kapatılmasına yönelik madde bulunmamasına rağmen Maarif Vekili Vasıf Bey tarafından Mayıs ayında yayınlanan genelge “Bakanlığı’nın elindeki ilkokulların hiçbirinde meslek dersleri okutulamayacağı, bunun öğretimin birleştirilmesine aykırı olacağı gerekçesiyle” mahalle mektepleri ve medreseleri kapattı.

Medrese ve mahalle mekteplerinin kapatılmasının sebepleri;
Yeni rejime karşı gelecek öğrencileri yetişmesini önlemek.
Kültür farklılıklarının ortadan kalkmasını sağlamak.
Din adamlarına ihtiyaç duyulmaması. Din adamı ihtiyaçlarını karşılamak adına İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri açıldı.
Medreseler ve mahalle mekteplerinin yeni döneme ayak uydurmayarak geri kalmasıdır.

Yapılan yeniliklerden sonra 2 Mart 1926 yılında Maarif Teşkilatı Kanunu çıkartılarak kanunlar uygulamaya konulmuştur. Kapatılan medreseler 479 tane olup 18.000 talebe okuldan ayrıldı. Medrese öğrencilerine olan askerlikten muaf ortadan kaldırılmıştır. Okullarda eğitime yönelik yetersiz olup kişilerin askerlikte muaf almak için kayıt yaptırdığı öğrenildi. Medreselerde 6.000 gerçek öğrenci vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu