Okul

Metal Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Metal, moleküler bakımdan birbirlerine yakın olan yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip, kendine özgü parlaklığı olan ve şekillendirmeye yakın katyon oluşturma eğilimi yüksek bazik oksitler veren elementlerden olmaktadır.

Metallar kendi arasında soy metaller ve soy olmayan metaller olmak üzere ayrılırlar. Yarı metaller, iyi metal özelliğini göstermez. Bu elementler hem metal hem de ametal özelliğini taşıyan maddelerden oluşur.

Soy metaller: Altın, gümüş, platin.
Soy olmayan metaller: Demir, çinko, alüminyum.
Yarı metaller: Silisyum, bor, antimon, arsenik.

Metallerin özellikleri

1- Katıdırlar ( Civa = Hg hariç )
2- Yüzeyleri parlaktır
3- Isı ve elektriği iyi iletirler
4- Tel ve levha haline gelebilirler
5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )
6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar
7- Kendi aralarında alaşım yaparlar
8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon = +)
9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında çok az bulunur
11- Erime-kaynama noktaları yüksektir
12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar
13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu