Okul

Mevlananın Eserleri Nelerdir

Mevlana Celaleddin Rumi 30 Eylül 1207 yılında Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiş. Tasavvuf alanında önemli çalışmalarda bulunmuştur. Yaşadığı dönemin gerekliliklerini yerine getirerek çevresi tarafından tanınmıştır. Ünlü şair ve düşünce adamı olarak yaşamına devam etmiştir. 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Hayatı boyunca bir çok esere hayat vermiş kendisinden sonrakilere miras bırakmıştır.

Eserleri;

Mesnevi: Çelebi Hüsameddin’in isteği üzerine Farsça kaleme alınan eserdir. Eser 25618 beyitten oluşmuştur. 1278 yılında mesnevi Mevlana müzesinde sergilenmeye başlanmıştır.

Divan-ı Kebir: Divan şairlerinin eserlerinin yer aldığı büyük şiir kitabıdır. Bağ-bahçe, gül-bülbül, âşık-mâşûk, deniz-damla, mey-sâkî gibi sembollerle ilâhî aşkı hep ön plânda tutulmaktadır.

Mektubat: Mevlana’nın Selçuklu hükümdarlarına ve dönemin ileri gelen insanlarına yazdığı öğüt verici mektuplardan oluşmaktadır. Dini ve ilmi konular hakkında yazılmış eserlerdir.

Fihi ma fih: Sultan Veled ile Mevlana’nın arasında geçen sohbetlerden alınmış eserdir. Eser 75 bölümden, 6’sı Arapça diğerleri Farsça kaleme alınmıştır. Eserlerde Mevlana’nın dünya görüşü, devri hakkında bilgi, din ve insanlık hakkında düşünceler yer almaktadır.

Mecalis-i Seba’a: Mevlana’nın yedi meclisinde verdiği yedi vaazın kaydı yer alır. Eser 41 hadisten oluşmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu