Okul

Mitokondrinin Yapısı ve Görevleri Kısaca

Hücrede bulunan organellerden olan Mitokondri, oval, çubuk gibi farklı şekillerde bulunmaktadır. Mitokondrinin temel görevi hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi karşılamaktır. Hücrelerin enerji ihtiyacına göre, mitokondri sayısı değişmektedir. Karaciğer hücrelerindeki mitokondri sayısı 2500 civarındadır.

Mitokondrinin Yapısı

Mitokondri 4 kısımdan oluşur. Dış zar, iç zar, periferal (zarlar arası) bölge ve matriks’tir. Dış zar kısmı iç zara göre daha kalın bir yapıdadır. Dış zarın üstünde porin denilen taşıyıcı proteinler bulunmaktadır. Porinler, Madde alışverişini sağlarlar.

Mitokondrinin iç zar kısmı, dış zara göre daha geçirgendir. İki zar arasında kalan bölgeye periferal bölge denir. Matriks ise zarların arasını ve içine dolduran sıvıya denilmektedir. Matriks içinde Dna, Rna, Ribozomlar ve enerji üretiminde kullanılan enzimler bulunmaktadır.

Mitokondrinin Görevleri

Hücre içinde bölünüp çoğalabilme özelliği olan yapılardır. Mitokondri solunum ile ATP sentezini gerçekleştirir. ATP hücrenin enerjiye ihtiyaç duyan kısımlarınca kullanılan ve yıkıma uğradığında yüksek kalori değerinde ısı açığa çıkaran bir moleküldür. ATP üretildikten sonra mitokodri zarından hücre sitoplazmasına geçer ve gereken yerlerde kullanılır. Mitokondri, besinlerin oksitlenip, parçalanmasında ve hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamakta görev alırlar. Bu anlamda mitokondri hücrede enerji üretim merkezi olarak bulunurlar. Sadece oksijenli solunum yapan ökaryot hücrelerde mitokondri bulunmaktadır.

mitokondri
mitokondri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu