Okul

Müslümanlığı Seçen İlk Türk Devleti

Turkistan ve Maveraünnehir bölgeleri arasında 840-1212 tarihleri arasında hüküm süren Karahanlılar İslamiyeti ilk kabul eden Türk devleti olma özelliğini taşımaktadır.

Karahanlılar siyasi tarihinde Devletin batısında yer alan Oğulçak, Samanoğulları Devletindeki karışıklıklardan yararlanarak isyan eden şehzadenin sığınma talebini kabul etmiştir. Oğulçak’ın yeğeni Satuk Buğra samani şehzadesi sayesinde Müslüman oldu ve adını Abdulkerim olarak değiştirdi. Bu olayların olması ile Oğulçak’ı mağlup eden Abulkerim Satuk Buğra, devletin başına geçerek Han unvanını alması ile İslamiyeti resmen kabul etmiştir. Karahanlılar, İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti unvanına sahiptir. Tuğrul Bey zamanında ve Nişabur bölgesinde medreseler açmıştır. Nizam-ül Mülk’ün çalışmaları nizamiye medreselerinin açılmasını sağlamıştır. Ülkenin her köşesinde yaygınlaşarak medreseler hem İslami hem de bilimsel eğitimlerin verildiği yer olmuştur. Kurulan medreselerde Ömer Hayyam, Harezmi gibi dünyaya katkısı olan Türk İslam bilim insanları yetiştirilmiştir. Coğrafi olarak önemli konuma sahip olup İslam dünyasında beşeri bilimlerin geliştirilmesi sağlandı.

İslamiyeti Kabul Eden İlk Türk Devleti: İtil Bulgarları’dır.

İslamiyeti Kabul Eden İlk Türk Boyu: Karluk Boyu’dur.

İslamiyeti Kabul Eden İlk Türk Hükümdarları: Saltuk Buğrahan ve Abdülkerim’dir.

İslamiyeti Kabul Eden İlk Türk Devleti Mısırda Tolunoğullar’ıdır.

İslamiyeti Kabul Eden İlk Türk Devleti OrtaAsya’da Karahanlılar’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu