Okul

1. ve 2. İnönü Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları

I. İnönü Muharebesi, 6 Ocak 1921 tarihinde iki ayrı koldan taarruza geçen Yunan kuvvetlerine karşılık İnönü mevzilerinde Ankara Hükümetine ait ordu ile yapılan savaştır.

1. İnönü savaşının nedenleri;
– Yunanlılar Bursa’yı işgal ettikten sonra Eskişehir’i almak istemeleri.
– Düşman Devletleri toprakları işgal ederek Osmanlı Devletine zorunlu olarak Sevr antlaşmasını imzalatmak istemeleri.
– Yunanlılar Ankara’yı ele geçirmek için harekete geçip TBMM’yi dağıtmak, Milli mücadeleye son vermek istemeleri.
– Çerkez Ethem isyanlarından faydalanarak harekete geçmek istemeleri.

1. İnönü savaşın sonuçları;
– Albay İsmet İnönü’nün Yunalılara karşı verdiği savaştan zafer ile ayrılması.
– Kuvayi milliye ordusu yerine düzenli orduya geçiş yapıldı.
– Türk milleti TBMM ve düzenli orduya güvenmeye başladı.
– Türk milleti Sevr antlaşmasını kabul etmeyeceğini bildirdi.
– TBMM, İtilaf devletlerini Londra’ya toplantıya çağırdı.

II. İnönü Muharebesi, Türk küvetlerinin güçlenmesine imkan vermeden tekrardan harekete geçerek Eskişehir ve Afyon bölgelerini ele geçirmek olmuştur. 23 Mart – 1 Nisan 1921 tarihleri arasında İnönü, Eskişehir illerinde yapılmıştır.

2. İnönü savaşının nedenleri;
Türk milletinin tekrar güçlenmeden önce harekete geçmek istenmesi.
Eskişehir ve Afyon stratejik olarak önemli olduğundan dolayı ele geçirilmesi.
Londra konferansı sonuca bağlanmaması.
Yunanlıların Ankara’nın milli mücadelesini sona erdirmelerini istemeleri.
Sevr antlaşmasını Türklere imzalatmak istemeleri.
Yunanlılar yenilginin ardından intikam almak istemeleri.

2. İnönü savaşının sonuçları;
İsmet İnönü Yunan orduları ile karşı karşıya gelerek mağlup etti.
İtalya bunun üzerine Anadolu’dan çekildi.
Ateşkes Antlaşması yapıldı.
Türk milletinin milli mücadele inancı arttı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu