Okul

Osmanlı Devleti Döneminde Gerçekleştirilen İnsan Hak ve Özgürlüklerine İlişkin Önemli Olaylar

Osmanlı devletinin egemenliği döneminde padişahlar tarafından halkın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik kanunlar hazırlanmış onlar uygulamaya koyulmuştur. Geniş kapsamlı olmamasına rağmen halkın özgürlüklerinin teminatı olarak görülmüştür.

Kanuni Sultan Süleyman Yasaları

Kendi dönemi boyunca en uzun süre padişahlık yapmıştır. I. Süleyman (1520-1566) tarihleri arasında kendisinden önce yönetimde olan padişahların çıkardığı kanunları toplamış çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Tarihte Kanuni Sultan Süleyman olarak geçmesi çıkardığı kanunlardan ortaya çıkmıştır. Dünyanın en önemli hukukçuları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın da resmi bulunur.

Bir kişi veya kişiler başkasının sakalını yolarsa ikisi de kınanır. Zenginse yirmi, fakirse on akçe öder.
Bir kişi bilerek ve kasten diğerinin gözünü çıkarırsa ya da dişinin kırarsa kısas uygulanır.
Bir yerde misafir olarak kişinin malı çalınırsa hırsızı oradaki kişilerin bulması gerekir. Eğer ortaya çıkmazsa o kişinin zararını herkes karşılamak zorundadır.

İlk Osmanlı Yasası

Osmanlı Devleti’nin tarihinde ilk yasa II. Abdülhamit’in emri ile 28 kişilik heyet tarafından hazırlanır. 23 Aralık 1876 yılında kabul edilir. Yasa devletin yönetimini ve kişilerin devlete karşı hak ve görevlerini anlatır. Devletin vatandaşa karşı görev ve sorumluluklarını da içermektedir. Kanunuesasi vatandaşların haklarındaki en önemli düzenleme olmuştur.

Osmanlı vatandaşları başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamamak şartıyla özgürlerdir.
Yasalar önünde tüm vatandaşlar eşittir.
İşkence gibi türlü eziyetler kesinlikle yasaktır.
Mahkemeler halka açık şekilde yapılacak. Mahkemelere hiçbir şekilde baskı yapılmayacaktır.
Vatandaşlar ticaret ve seyahat amaçlı olarak istediği yere gitme hakkına sahiptir.
Yasalara uyulması şartıyla her vatandaş eğitim alma şartına sahiptir.
Yasada olmayan sebeplerin dışında bir kişinin mülkine izinsiz bir şekilde girilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu