Okul

Cumhuriyet Yönetimi İle Monarşi Arasındaki Farklılıklar Nelerdir

Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmaktadır. Yönetim yapılan seçimler sonucunda belirlenir. Devletin idaresinde bulunacak hükümeti kuracak kişiler halkın oylamasıyla belirlenerek yönetime getirilir. Seçme ve seçilme hakkı kullanılarak seçimler yapılır. Belli bir kişi veya grup tarafından yönetilmez ülkenin egemenliği millete aittir. Yasalar önünde herkesin eşit olduğu yönetim şeklidir.

Ülkemizde hakim olan Cumhuriyet yönetiminin yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı ise bağımsız mahkemeler tarafından sağlanır.

Cumhuriyette en yaygın olarak demokrasi yönetimi hakimdir. Halkın seçme ve seçilme haklarını kullanarak ülkeyi yönetecek olan kişileri belirmeleri mümkündür. Yönetimde hak ve özgürlük anayasal güvence altına alınmıştır. Toplum olarak demokratik nitelikler, cumhuriyetin değerleri ve Atatürk’ün ilkeleri korunmuştur. Türk ulusunun karakteristik özellikler bakımından en doğru yönetim şekli Cumhuriyet olarak gösterilmektedir.

Monarşi yönetiminde hakimiyet tek kişi üzerinde toplanmıştır. Ülkenin geleceği ve yönetiminde idari kararı verecek tek kişinin olması düşünceleri de etkilemektedir. Bu kişiler tarihte padişah, kral, hükümdar, imparator unvanları ile anılmıştır. Yasa koyma, yargılama, vergi, savaş ve barış kararlarını verebilme yetkisine sahip biridir. Ülke o kişinin malıdır istediği gibi yönetim hakkına sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu