Okul

Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi

Osmanlı döneminde hukuk Şer-i ve Örfi olarak hukuk sistemi işletilirdi. Adalet kavramı tam anlamıyla olmayarak kendi kararlarını tek noktadan alma yetkilerine sahiplerdi.

Şer-i Hukuk (İslam hukuku)
Dini kaynaklar Kuran, Hadis, İcma ve Kıyaslarda yer alan bilgiler doğrultusunda hukuk kuralları uygulanırdı. Dinden alınan Müslümanlara has bir hukuk sistemidir. Dini benimseyerek içinde yer alan kurallar ve yasaklar göz önünde bulundurularak yargılama yapılırdı.

Örfi Hukuk
Türk gelenek ve görenekleri göz önünde bulundurularak hazırlanan Şeri hukuk kurallarıdır. Padişahların buyruk ve kurallarından meydana gelirdi. Kurallara Kanunname adı verilmiştir.

Osmanlı devletinde ilk uygulanan kanunname Fatih Sultan Mehmet tarafından KANUNNAME-İ ALİ OSMAN hazırlanarak uygulamaya koyulmuştur.

Şeri ve örfi konuları mahkemelerde görülürdü. Eyalet, sancak, kaza mahkemeleri yapılır bunlara hakim olarak kadılar karar verirdi. Kadınların kararlarından şüphe duyulması sonucunda Divan-ı Hümayun’a başvurulur burada tekrar görüşülürdü. Kadıların yardımcılarına Naib denir. Dava kayıtları Şeriyye Sicilleri adı verilen kitaba kaydedilirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu