Okul

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti, 638 yıl boyunca geniş topraklara hüküm sürmüş gücüne güç katmıştır. Tarih sahnesinde önemli yere sahip olup Avrupa, Asya, Afrika kıtalarına kadar uzanan topraklara sahipti. Uzun ömürlü devlet haline gelmiştir. Sahip olduğu yönetim biçimi devletin geleceğini belirlemiştir. Fetihlerin kendisine sorun çıkarmak yerine destek olan halk sayesinde destek olmuştur.

Anadolu’da beylik olarak kurulan Osmanlı Beyliği zaman içerisinde geniş topraklara sahip olmuştur. Arkasına aldığı İslam alemiyle birlikte kıtalara hükmetmiştir. Gelişen dönemlerde Osman Gazi ve Türkmenler Bizans sınırına yakınken İslam dininin İstanbul’u fetih emriyle birlikte İstanbul Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. Osmanlı Devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin altında yatan bir çok sebepte vardır.

Cihan imparatorluğu yolunda yönetim anlayışı vardır. Fethedilen topraklarda herkesin dini ve mezhebine saygı gösterilmiştir. Kimsenin zorla dini değiştirilmemesi fethedilen topraklarda saygı kazandırmıştır.

Vergi sistemi adil ve eşit şekilde yapılmıştır. Yüksek miktarda vergilere son verilerek topraklardan belli miktarda vergi alınmıştır.

Devlet yönetimine gelen insanlar ulus altında bulunan herkesin varlığına saygı göstermiştir.

Erdemli ve bilge insanlar vali olarak atanarak bölgenin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarda bulunmuştur.

Yapılan seferler sonucunda elde edilen ganimetler Osmanlı Devletinin gelişmesi için önemli kaynak olmuştur.

İslam aleminin de Osmanlı’ya destek olmasıyla birlikte sınırlarını genişletmiştir.

Toprak yönetimi konusunda oldukça bilge olunması gelişmeye destek sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu