Okul

Osmanlıların Beylikten Devlete Geçiş Süreci

Türkiye Selçukluları ve Moğollar arasında 1243 senesinde Kösedağ Savaşı yaşanmıştır. Türkiye Selçukluların yenilgi almasının sonucunda Anadolu’daki Türk birliği bozuldu, siyasi boşlukların yerini çeşitli beylikler doldurma çabasına girmiştir. Siyasi olarak otoritenin sağlanması için Türk beyliklerinden Karamanoğulları beyliği, Türkiye Selçuklularının bıraktığı boşluğu doldurmak için çaba göstermiştir.

Osmanlı beyliği, Türk beyliklerinin arasında yaşanan mücadele de kendisini uzak tutmuş, yönünü Bizans’a çevirerek hazırlıklarını yapmıştır. Türkiye Selçukluları kendi döneminde Bizanslılara karşı mücadele etmiş aynı şekilde Osmanlı beyliği de karşılık vermiştir.

Bizans’ın içinde bulunduğu zor durumdan faydalanan Osmanlı beyliği kendisi için mücadeleyi kolaylaştırmıştır. Bizans, Anadolu ve Balkanlardaki topraklarını kaybetmiş olması elindeki toprakları savunmak için yeterli birliğe sahip olamamıştır. Bizans imparatorları şehir dışındaki halka ağır baskılar uygulayarak vergi toplamışlardır.

1281 yılında Ertuğrul Bey’in ölümü üzerine Osman Bey, Kayı boyunun başına geçer. Osman Bey ilk Eskişehir yakınlarında Karacahisar’ı alarak merkezi haline getirmiştir. Osman Bey, Türkmenlerin üzerinde hakimiyeti olan Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun ile evlendi. Osman Bey, sahip olduğu beyliği geliştirmekle beraber Osmanlı Devletinin kuruluşunun önemli rol oynadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu